• Tevékenységi körök, szolgáltatások
 • Villamos hálózat építése
 • Garancia
 • Villamossági szakkereskedés
 • Energetikai tanúsítvány
 • Tanúsítványok
 • PartVill Villamossági Bolt

  Az üzlet telefonszáma:
  06 22 368 465

  Nyitva tartás:
  Hétfőtől péntekig 08-16 óráig.

 • Tó-Vill Kft. Elérhetőségek

  Telephelyünk:
  2475 Kápolnásnyék, Tó u. 20.

  Mobil: 06 20 946 2001
  Telefon: 06 22 574 008
  E-mail: tovillbt@t-online.hu

 • E-on ügyfélfogadás irodaházunkban

  Az E-on ügyfélszolgálat nyitvatartása:

  kedd: 13:00-18:00
  csütörtök: 8:00-12:00

Energetikai tanúsítvány

Mi az a tanúsítvány?
 
Az energetikai tanúsítvány egy igazoló okirat, amely az épületnek, vagy önálló rendeltetési egységnek a jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza, vagyis azt, hogy az adott ingatlan mennyire jól használja fel az energiát átlagos fogyasztói magatartás mellett. 
 
A tanúsítvány magába foglalja az adott épület, vagy önálló rendeltetési egység határoló szerkezeteit és összesített energetikai jellemzőjét, amely tartalmazza a fűtési-, légtechnikai, melegvíz-ellátási és (lakóépületek kivételével) a világítási rendszerek fogyasztását, beleértve a rendszerek hatásfokát és önfogyasztását az egységnyi alapterületre vetítve. A kapott eredményt összeveti a jogszabályban előírt követelménnyel, amely alapján az energetikai minősítési osztályba sorolás történik.
 
 
Mikor kell energetikai tanúsítványt csináltatni?
 
Az energetikai tanúsítvány elkészítése a 176/2008 Korm. rendelet alapján kötelező az alábbi esetekben:
 • új épület építése esetén, legkésőbb a használatbavételi engedély megkérésekor
 • meglévő épület (önálló rendeltetési egység*: lakás, iroda)
  • adás-vételekor
  • egy évet meghaladó bérbeadásakor
 • 500 m2 -t meghaladó hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú épület esetén
 • energetikai pályázatok készítésekor
 • lakásfenntartási támogatás igénylésekor
*Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség, vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból, vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.
 
 
Mikor nem kell energetikai tanúsítványt csináltatni?
 
Energetikai tanúsítvány elkészítése nem kötelező az alábbi esetekben:
 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több, mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a műhely rendeltetésű épületre 
 
Kinek kell elkészíttetnie a tanúsítványt?
 
Az energetikai tanúsítványt a tulajdonosnak (bérbeadónak) kell elkészíttetnie a vevő, illetve a bérlő részére. A tanúsítványt legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig el kell készíttetni.
 
 
Meddig érvényes a tanúsítvány?
 
A tanúsítvány 10 évig érvényes.
Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, illetve bérbeadás történik. Ezzel a korábban kiállított tanúsítvány hatályát veszti.
 
A tanúsítvány kiállításának folyamatáról, az ahhoz szükséges dokumentumokról, valamint árakról a www.enertanusitvany.hu honlapon további információkat talál.
 
 
Elérhetőség
 
Podhorszki Zoltán